Manja slova Veća slova RSS

Savjet za reviziju planskih dokumenata

2018

Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Državne studije lokacije Dio sektora 66 - postojeća hotelska grupaciaj i modul I, Velika plaža
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Državne studije lokacije Dio sektora 50
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Pobrežje - zone D i E
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Kuće Rakića
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta UP Lepetane
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta LSL Fresići
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Goričani - Berislavci - dio B
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Balijače - Mojanovići, dio B
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Goričani - Berislavci dio A
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije Gvozd u Nikšiću
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta prve faze Lokalne studije lokacije Gornji Štoj
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta UP-a Lepetane
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta PUP-a Opštine Bar
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Zabjelo Zelenika
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Državne studije lokacije Dio Sektora 66 - IV, V modul, Velika plaza
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta izmjena i dopuna DUP-a Industrijska zona Zeleni
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Centar I
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Masline
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Gornja Gorica 2 - zona A
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta izmjena i dopuna DUP-a Žabljak za zone I,J,G,H,E,F,C
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Liman 2
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Centar Nikšić
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Zelenika
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije mHE Stubljanska
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Stadion i škola Vuk Karadžić
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Školski centar Vukadin Vukadinović
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Babića Polje 2 - dio - Biznis zona
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije Rasadnik
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Čepurci-dio
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Hemomont
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta izmjena i dopuna Državne studije lokacije - Sektor 5
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Pinješ 3
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Drač-putnički terminal
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Zabjelo B2
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Pobrežje - zone A, B i C
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Vranićke Njive
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta izmjena i dopuna DUP-a Donji Radovići centar
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta izmjena i dopuna DUP-a Golf i Donji Radovići zapad
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DSL-e Sektor 10-Spila-Risan-Rt Banja
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Dajbabska gora
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije Mareza
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Servisno skladišna zona uz željezničku prugu - Vatrogasni dom
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Drač - vatrogasni dom
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta PUP-a Opštine Danilovgrad u dijelu GUR-a Danilovgrad i GUR-a Spuz
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Murtovina
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Blok 35-36
Izvještaj o reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije mHE Lještanica
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta PPPN NP Prokletije
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Državne studije lokacije Ivan Do
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Gornja Gorica 2 - dio zone B Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji LSL Medun-Orljevo Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji DUP-a Titex Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Državne studije lokacije - Sektor 20 i Sektor 21 opstina Tivat
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Tološi 1 Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije Velje Brdo - solarna elektrana Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta UP Marko Radović Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji DUP-a Stambena zajednica
Izvještaj o reviziji Nacrta PUP-a Opštine Herceg Novi
Izvještaj o reviziji Nacrta Lokalne studije lokacije Hajla i Štedim Opstina Rozaje
Izvještaj o reviziji Nacrta DUP-a Nova Varoš 2 Glavni grad Podgorica
Izvještaj o reviziji DUP-a Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta DUP-a Zabjelo 8 Glavni grad Podgorica
Izvještaj o izvršenoj reviziji Nacrta Urbanističkog projekta Kasarna Morača Glavni grad Podgorica