Мања слова Већа слова РСС

Савјет за ревизију планских докумената

2019

 
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД Државне студије локације Арсенал - Тиват
Извјештај о извршеној ревизији коригованог Нацрта Просторно урбанистичког плана Општине Котор
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Просторно урбанистичког плана Општине Котор 


2018

 
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Сервисно - складисна зона Владимирске Круте у Улцињу
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД ДСЛ-а Сектор 36
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУПа Главице - Општина Плав
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Конак И
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД ДСЛа Сектор 5 - за обухват зоне А
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Центар - Општина Гусиње
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Прњавор, И фаза - Општина Плав
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Привредна зона Гусиње
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Церовац - Забрђе на Луштици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ЛСЛ Сервисно складишна зона уз југоисточну обилазницу у Подгорици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУПа Игало - пословна зона
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ЛСЛ Трговачко - пословни центар Ракоње
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Измјена и допуна ПУП-а Општине Мојковац
Извјештај о извршеној рвеизији Нацрта Детаљног урбанистичког плана Нова Варош
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДПП-а коридора далековода 2x400кВ Пљевља-Бајина Башта
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Драч - за урбану цјелину Нова Варош 1.2
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Рогами у Подгорици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а НЕМИЛА - стамбена зона, Херцег Нови
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД УП-а Лустреца 2, за западни дио на Луштици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Горња Горица 3 - дио Б
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта УП-а Старо имање Павловића
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Забејло 9
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Недакуси, Бијело Поље
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Петровићи, Забрђе на Луштици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Црна Греда-зона Ф, подзона Ф1, Пријестоница Цетиње
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Тузи центар, Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације - Бегово поље
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД ДУП-а Сутоморе - центар
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД ДУП-а Мерелица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Аеродром - Беране
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Државне студије локације - Сектор 2 усце Суторине Херцег Нови
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације - Посланишта
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације за подручје Ускоци
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Ђеране 1
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије лоакције Аеродром у Подгорици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Мркошница 2
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Развршје - Жабљак
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД ДУП-а Спуж
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Индустријска зона Горан
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Борје ИИ
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Жабљак - зона К
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Плавско језеро - прва фаза израде
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Сервисна зона Луштица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Хотели и виле високе категорије, Пињеш
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације - Увала Весло на Луштици
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ПППН НП Скадарско језеро
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ПУП-а Општине Петњица-
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Лепетане
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Момишићи Б, Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД Државне студије локације - Дио сектора 16
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ИД ДУП-а Печурице-Центар, Општина Бар
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Пињеш - Борова шума, Улцињ
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Сушица - прва фаза реализације
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУПа Гробље - Беране
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Питомине на подручју Општине Жабљак
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Штитаричка ријека
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Државне студије локације Дио сектора 66 - постојећа хотелска групациај и модул И, Велика плажа
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Државне студије локације Дио сектора 50
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Побрежје - зоне Д и Е
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Куће Ракића
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта УП Лепетане
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ЛСЛ Фресићи
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Горичани - Бериславци - дио Б
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Балијаче - Мојановићи, дио Б
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Горичани - Бериславци дио А
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Гвозд у Никшићу
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта прве фазе Локалне студије локације Горњи Штој
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта УП-а Лепетане
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ПУП-а Општине Бар
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Забјело Зеленика
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Државне студије локације Дио Сектора 66 - ИВ, В модул, Велика плаза
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта измјена и допуна ДУП-а Индустријска зона Зелени
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Центар И
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Маслине
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Горња Горица 2 - зона А
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта измјена и допуна ДУП-а Жабљак за зоне И,Ј,Г,Х,Е,Ф,Ц
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Лиман 2
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Центар Никшић
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Зеленика
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације мХЕ Стубљанска
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Стадион и школа Вук Караџић
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Школски центар Вукадин Вукадиновић
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Бабића Поље 2 - дио - Бизнис зона
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Расадник
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Чепурци-дио
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Хемомонт
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта измјена и допуна Државне студије локације - Сектор 5
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Пињеш 3
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Драч-путнички терминал
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Стамбена заједница ВИ Крушевац - зоне 2, 3 и 4
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Забјело Б2
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Побрежје - зоне А, Б и Ц
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Вранићке Њиве
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта измјена и допуна ДУП-а Доњи Радовићи центар
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта измјена и допуна ДУП-а Голф и Доњи Радовићи запад
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДСЛ-е Сектор 10-Спила-Рисан-Рт Бања
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Дајбабска гора
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Мареза
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Сервисно складишна зона уз жељезничку пругу - Ватрогасни дом
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Драч - ватрогасни дом
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ПУП-а Општине Даниловград у дијелу ГУР-а Даниловград и ГУР-а Спуз
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Муртовина
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Блок 35-36
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације мХЕ Љештаница
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ПППН НП Проклетије
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Државне студије локације Иван До
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Горња Горица 2 - дио зоне Б Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији ЛСЛ Медун-Орљево Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији ДУП-а Титеx Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Државне студије локације - Сектор 20 и Сектор 21 опстина Тиват
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Толоши 1 Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Веље Брдо - соларна електрана Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта УП Марко Радовић Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији ДУП-а Стамбена заједница
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ПУП-а Општине Херцег Нови
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Локалне студије локације Хајла и Штедим Опстина Розаје
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Нова Варош 2 Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији ДУП-а Зона централних дјелатности - Цетињски пут Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта ДУП-а Забјело 8 Главни град Подгорица
Извјештај о извршеној ревизији Нацрта Урбанистичког пројекта Касарна Морача Главни град Подгорица