Manja slova Veća slova RSS

Planska dokumentacija

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

13.09.2016.

Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje

Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje

07.06.2016.

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018 godine

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra

31.12.2015.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

29.10.2015.

Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera na podrucju Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Lovćen i Durmitor

Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera na podrucju Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Lovćen i Durmitor

16.10.2015.

Plan objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015.-2017.god

Plan objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015.-2017.god

07.10.2015.

Mapiranje i tipologija predjela Crne Gore

Mapiranje i tipologija predjela Crne Gore

23.09.2015.

Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 38 - Bigova i Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije Trašte

Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 38 - Bigova i Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije Trašte

17.07.2015.

Izmjena i dopuna plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.

Izmjena i dopuna plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.