Manja slova Veća slova RSS

Planska dokumentacija

21.06.2017.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Lovćen za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Lovćen za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Lovćen za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

13.09.2016.

Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje

Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje

07.06.2016.

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018 godine

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra

31.12.2015.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

29.10.2015.

Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera na podrucju Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Lovćen i Durmitor

Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera na podrucju Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Lovćen i Durmitor

16.10.2015.

Plan objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015.-2017.god

Plan objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015.-2017.god