Manja slova Veća slova RSS

Pristupačnost - Uklanjanje arhitektonskih barijera

05.06.2017.

Analiza objekata organa državne uprave sa aspekta pristupačnosti licima smanjene poretljivosti i licima sa invaliditetom

Analiza objekata organa državne uprave sa aspekta pristupačnosti licima smanjene poretljivosti i licima sa invaliditetom Analiza objekata organa državne uprave sa aspekta pristupačnosti licima smanjene poretljivosti i licima sa invaliditetom