Manja slova Veća slova RSS
>

Održana dva okrugla stola na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi”

Održana dva okrugla stola na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi”
Datum objave: 21.11.2017 12:06 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma


Okrugli stolovi na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi”, održani su u opštinama Petnjica i Nikšić u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na događaju u Petnjici, koji je održan je 14. novembra ove godine, pored predstavnika Opštine, prisustvovali su i predstavnici opština Berane, Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Rožaje i Gusinje. Na Okruglom stolu održanom u Nikšiću 16. novembra okupili su se predstavnici opština Nikšić, Šavnik, Plužine, Pljevlja i Žabljak.

Učesnici na događajima bili su glavni administratori Opština, starješine organa lokalne uprave nadležnih za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata, saradnici, rukovodioci javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Opština, kao i predstavnici NVO na lokalnom nivou koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom.

Na Okruglom stolu razgovaralo se o aktivnostima koje su lokalne uprave preduzele u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u prethodnom periodu, kao i o planiranim aktivnostima za naredni period. Takođe, jedna od tema bila je i saradnja državnih i lokalnih institucija kao i saradnja sa NVO koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom.

Zaključeno je da postoji pozitivan pomak u ovoj oblasti, da je većina opština uradila Analizu objekata u javnoj upotrebi sa aspekta pristupačnosti, ali i da je potrebno nastaviti sa aktivnostima u cilju donošenja Akcionih planova i realizacije istih, kako bi se objekti u javnoj upotrebi učinili pristupačnim za lica sa invaliditetom i na taj način omogućilo da se svi, bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti, prepoznaju kao punopravni članovi zajednice.

U narednom periodu planirano je održavanje još dva Okrugla stola na ovu temu i to u Podgorici 23. novembra 2017. godine sa početkom u 9 časova, koji će obuhvatiti opštine Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Kolašin i Mojkovac, kao i u Tivtu 28. novembra, koji će okupiti predstavnike opština Tivat, Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Budva.