Мања слова Већа слова РСС
>

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Датум објаве: 03.07.2013 12:12 | Аутор: Министарство одрживог развоја и уризма

Испис Штампај страницу


У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.07/12), и у складу са јавним позивом који је упућен невладиним организацијама у циљу одређивања представника Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини, Министарство одрживог развоја и туризма доноси:

ОДЛУКУ

да се за члана Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини одреди Александар Перовић, представник НВО – „ОЗОН” Никшић.

Образложење:

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини, број 10-1407/1, објављен 17.06.2013.године, невладина организација ‘’ОЗОН’’ из Никшића предложила је кандидата Александра Перовића.

Увидом у достављену документацију утврђено је да невладина организација „ОЗОН“ из Никшића испуњава услове прописане Уредбом о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација. Такође је утврђено да предложени кандидат испуњава све услове јавног позива (црногорски је држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори; посједује искуство из области животне средине; није члан политичке партије, јавни функционер, државни службеник односно намјештеник у органу државне управе).

Како је чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација прописано да ће се за члана радног тијела изабрати онај кандидат за кога је достављено највише предлога невладиних организација, одлучено је као у диспозитиву одлуке.