Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене

Датум објаве: 30.10.2013 10:45 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области одрживог развоја и климатских промјена да учествују у раду Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене.

Одлуком о формирању Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене („Службени лист ЦГ“, број 49/13) предвиђено је да 2 члана/ице Савјета буду из редова невладиних организација.

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана/ицу Националног савјета за одрживи развој.
Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

Невладина организација може предложити кандидата за члана/ицу Савјета, ако испуњава сљедеће услове:
• да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
• да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области одрживог развоја и климатских промјена;
• да је у претходној години реализовала један пројекат или активност у наведеној области;
• да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
• да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Кандидат невладине организације за члана/ицу Савјета може бити лице које:
• је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
• посједује искуство у области одрживог развоја и климатских промјена;
• није члан политичке партије, државни или јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник у органима државне управе.

Невладина организација је дужна да, уз предлог за кандидата, достави:
• копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
• копије акта о оснивању и статута;
• преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области одрживог развоја и климатских промјена;
• копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
• изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници или намјештеници;
• фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана/ицу Савјета;
• биографију кандидата са подацима о искуству у вези са задатком Савјета;
• изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник;
• изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана/ицу Савјета.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива.
Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
ул. ИВ Пролетерске бригаде 19
81 000 Подгорица

са напоменом "предлагање кандидата за члана Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене.”

Предлог кандидата за члана/ицу Савјета биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама је Марија Мијушковић (Тел: 020 446 388 и е-маил: марија.мијусковиц@мрт.гов.ме)