Мања слова Већа слова РСС
>

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав ИПА Секторског мониторинг одбора за Оперативни програм Регионални развој 2012-2013

Датум објаве: 05.11.2014 15:49 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама
за предлагање кандидата у састав ИПА Секторског мониторинг одбора за Оперативни програм Регионални развој 2012-2013

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области животне средине и имплементације пројеката из те области да учествују у процесу избора једног представника у састав ИПА Секторског мониторинг одбора за Оперативни програм Регионални развој 2012-13.
Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана ИПА Секторског мониторинг одбора.

Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

Невладина организација може предложити кандидата за члана Секторског мониторинг одбора, ако испуњава сљедеће услове:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области животне средине;
- да је у претходној години реализовала један пројекат или активност у наведеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Кандидат невладине организације за члана Секторског мониторинг одбора може бити лице које:
- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство из области животне средине;
- није члан политичке партије, државни или јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник у органима државне управе;

Невладина организација је дужна да, уз предложеног кандидата, достави:
- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области животне средине;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници или намјештеници.
- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана Секторског мониторинг одбора;
- биографију кандидата са подацима о искуству у области животне средине;
- изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник;
- изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана радне групе.


Рок за подношење приједлога је 8 дана од дана објављивања јавног позива.

Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
Ул. ИВ Пролетерске бригаде 19
81 000 Подгорица

са напоменом „предлагање кандидата за члана ИПА Секторског мониторинг одбора за Оперативни програм Регионални развој 2012-2013”.

Предлог кандидата за члана ИПА Секторског мониторинг одбора биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

 

Више информација можете наћи у документу који се налази у прилогу: 

 ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 2012 - 2013