Мања слова Већа слова РСС
>

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

Датум објаве: 19.01.2015 14:26 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда

Невладине организације ће у радној групи имати једног представника/цу. Право предлагања једног кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда имају невладине организације чије је подручје дјеловања везано за област становања и одржавања стамбених зграда.

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда, ако испуњава сљедеће критеријуме:

• ако је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
• ако у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са становањем и одржавањем стамбених зграда;
• ако је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком радног тијела;
• ако је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
• ако више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни
службеници, односно намјештеници;

Као кандидат/киња за члана/ицу радне групе може бити предложено лице које:
• је црногорски држављанин са пребивалиштем у Црној Гори;
• посједује искуство у вези са становањем и одржавањем стамбених зграда;
• није члан органа политичких партија (главних одбора, извршних одбора, предсједништава и сл.), јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.


Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда, достави:

• копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
• копије акта о оснивању и статута;
• преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са становањем и одржавањем стамбених зграда;
• копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
• изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
• фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/киње за члана/ицу радне групе за Нацрт закона о становању и одржавању стамбених зграда;
• биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у вези са становањем и одржавањем стамбених зграда;
• изјаву кандидата/киње да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник и
• изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда.


Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе врши се достављањем предлога и потребне документације на архиву Министарства одрживог развоја и туризма или путем поште на адресу: ул. ИВ Пролетерске бригаде бр.19, са напоменом: ,,Предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда“.

Министарство одрживог развоја и туризма ће у року од три дана од истека рока за достављање предлога кандидата/киња на својој интернет страници објавити листу кандидата који су предложени за чланове/ице радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда, са називима невладиних организација које су их предложиле.

Министар одрживог развоја и туризма ће у року од пет дана од објаве листе кандидата/киња који су предложени за члана/ицу радне групе, изабрати оног кандидата/кињу за кога је достављено највише предлога невладиних организација.

Предлог за чланове/ице радне групе за израду Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда биће разматран само ако је достављен благовремено и уз сву потребну документацију.