Manja slova Veća slova RSS
>

Lista kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Datum objave: 03.03.2015 14:36 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

LISTU KANDIDATA

(po javnom pozivu)

Za člana Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 20.febrauara 2015.godine, nevladine organizacije:
- „Udruženje paraplegičara Podgorica“
- „Savez civilnih invalida rata Crne Gore“
- „Udruženje paraplegičara Budva“
- „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“
predložile su kandidata iz oblasti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom Alekasandru Popović - “Udruženje paraplegičara Podgorica”.

Navedeni predlozi dostavljeni su blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju, uvidom u koju je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje kandidature.

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministar održivog razvoja i turizma će, u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata.