Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o izboru kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Predloga uredbe o načinu i bližim kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje

Odluka o izboru kandidata  koji su predloženi  za članove Radne grupe za izradu Predloga uredbe o načinu i bližim kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje
Datum objave: 06.04.2017 10:19 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), Ministar održivog razvoja i turizma donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Predloga uredbe o načinu i bližim kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje

Za članove/ice Radne grupe za izradu Predloga uredbe o načinu i bližim kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje izabrani su:

1. Igor Milošević, predstavnik NVO Asocijacija za demokratski prosperitet –Zid; Nevladine fondacija „Građanska alijansa“ i NVO „Mladi Romi“,
2. Anđela Knežević, predstavnica NVO „Centar kreativnih vještina“.

OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga uredbe o načinu i bližim kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje, objavljenog na internet stranici Ministarstva 19.01.2017 i portalu e-uprave dana 19.01.2017.godine.
Po isteku roka propisanog javnim pozivom, uvidom u prispjele predloge na adresu Ministarstva utvrđeno je da kandidat Igora Milošević i kandidatkinja Anđela Knežević ispunjavaju uslove za člana Radne grupe shodno odredbama Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Javnom pozivu.

Takođe je utvrđeno da nevladine organizacije koje su predložile gore navedene kandidate ispunjavaju uslove Javnog poziva za predlaganje kandidata predviđene čl. 10 i 12 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih donijeta je odluka kao u dispozitivu.