Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидаткиње/та за чланицу/а Радне групе за израду Предлог програма социјалног становања за период 2017-2020

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидаткиње/та за чланицу/а Радне групе за израду Предлог програма социјалног становања за период 2017-2020
Датум објаве: 10.04.2017 14:17 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама за предлагање кандидаткиње/та за чланицу/а Радне групе за израду Предлог програма социјалног становања за период 2017-2020 године

Невладине организације ће у радној групи за израду Предлога програма социјалног становања за период 2017-2020 године, имати једну/ог представницу/ка.
Право предлагања једне кандидаткиње/та за чланицу/а радне групе за израду Предлога програма, имају невладине организације чије је подручје дјеловања везано за задатак радне групе.
Више невладиних организација може предложити исту/ог кандидаткињу/та.

Невладина организација може предложити кандидаткињу/та за чланицу/а радне групе за израду Предлога програма социјалног становања за период 2017-2020 године, ако испуњава сљедеће критеријуме:
• ако је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
• ако у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком радне групе за израду Предлога програма;
• ако је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком радног тијела;
• ако је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
• ако више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници,односно намјештеници.

Као кандидат/киња за члана/ицу радне групе може бити предложено лице које:
• је црногорски држављанин са пребивалиштем у Црној Гори;
• посједује искуство у вези са задатком радне групе;
• није члан органа политичких партија (главних одбора, извршних одбора, предсједништава и сл.), јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Предлога програма, достави:
• копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
• копије акта о оснивању и статута;
• преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком радне групе;
• копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
• изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници,односно намјештеници;
• фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Предлога програма;
• биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у вези са задатком радне групе;
• изјаву кандидата/киње да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник и
• изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу радне групе за израду Предлога програма.


Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе врши се достављањем предлога и потребне документације на адресу:
Министарства одрживог развоја и туризма
ИВ Пролетерске 19, Подгорица,
са напоменом: ,,Предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Предлога програма социјалног становања за период 2017-2020 године“.

Предлог за чланове/ице радне групе за израду Предлога програма биће разматран само ако је достављен благовремено и уз сву потребну документацију.

Министарство одрживог развоја и туризма ће у року од три дана од истека рока за достављање предлога кандидата/киња на својој интернет страници објавити листу кандидата/киња који су предложени за чланове/ице радне групе за израду Предлога програма социјалног становања за период 2017-2020 године, са називима невладиних организација које су их предложиле. Министар одрживог развоја и туризма, ће у року од пет дана од објаве листе кандидата/киња који су предложени за члана/ицу радне групе, изабрати оног кандидата/кињу за кога је достављено највише предлога невладиних организација.