Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Odluka o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 30.05.2017 08:58 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), Ministar održivog razvoja i turizma donosi

ODLUKU
o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu
Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu izabran je:
- Milija Čabarkapa, član NVO Green Home - Zeleni dom.

OBRAZLOŽENJE

Na javni poziv nevladinim organizacijama koje je uputilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma za predlaganje kandidata za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, objavljenog na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, predloženi su:

- Milija Čabarkapa, od strane nevladinih organizacija NVO „ Green Home - Zeleni dom“, Ekološki pokret „Ozon“, Nikšić, NVO „Sjeverna zemlja-North land“, NVO „Centar za proučavanje ptica-CZIP“, - NVO „Društvo mladih ekologa“ iz Nikšića i

- Jelena Radunović, od strane NVO „Eko centar Delfin“.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da nevladine organizacije koje su predložile gore navedene kandidate ispunjavaju uslove Javnog poziva za predlaganje kandidata predviđene čl. 10 i 12 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Takođe je utvrđeno da predloženi kandidati ispunjavaju uslove propisane članom 11 gore navedene uredbe.

Polazeći od činjenice da je kandidat Milija Čabarkapa , član NVO Green Home - Zeleni dom, predložen od strane pet nevladinih organizacija, a kandidatkinja Jelena Radunović od strane jedne nevladine organizacije, to je shodno odredbi člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija , odlučeno kao u dispozitivu odluke.

Naime, odredbom člana 14 navedene uredbe utvrđeno je da će starješina organa državne uprave, za člana radnog tijela, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.