Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o izboru nevladine organizacije koja će biti angažovana na pripremi nacionalnog izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije

Odluka o izboru nevladine organizacije koja će biti angažovana na pripremi nacionalnog izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije
Datum objave: 29.09.2017 10:41 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), Ministar održivog razvoja i turizma donosi


ODLUKU 
o izboru nevladine organizacije koja će biti angažovana na pripremi nacionalnog izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije

Za pripremu nacionalnog izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije izabrana je nevladina organizacija “Protection of Environment and Soil – ProES” iz Podgorice.

OBRAZLOŽENJE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma uputilo je 08.06.2017.godine javni poziv nevladinim organizacijama za podnošenje pisma interesovanja za pripremu nacionalnog izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (United Nations Convention to Combat Desertification). 

Naime, Crna Gora je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije (UNCCD) 2007.godine i time je preuzela obavezu sprovođenja i izvještavanja o ispunjavanju obaveza iz Konvencije u skladu sa njenim ciljevima, a sve u cilju održivog upravljanja zemljištem i prevencije degradacije zemljišta. Rok za podnošenje Nacionalnog izvještaja Sekretarijatu Konvencije je jun 2018.godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore kao Ministarstvo nadležno za UNCCD i nadležno tijelo za izvještavanje ima mogućnost da predloži nacionalnu instituciju/nevladinu organizaciju koja će biti angažovana na pripremi nacionalnog izvještaja.

Po isteku roka od 8 dana od dana objavljivanja poziva za dostavljanje pisma interesovanja, utvrđeno je da se na javni poziv prijavila jedna nevladina organizacija, i to nevladina organizacija „ProES“, iz Podgorice.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nevladina organizacija “ProES” ispunjava uslove javnog poziva za podnošenje pisma interesovanja za pripremu nacionalnog izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije, na osnovu čega je odlučeno kao u dispozitivu odluke.