Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима
Датум објаве: 26.02.2018 09:51 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА У САСТАВ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области комуналних дјелатности да учествују у процесу избора једног представника у радној групи за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима.

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана/ицу радне групе.

Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

Невладина организација може предложити кандидата за члана радне групе, ако испуњава сљедеће услове:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима комуналних дјелатности;
- да је у претходној години реализовала један пројекат или активност у наведеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односнои намјештеници.

Кандидат невладине организације за члана Радне групе може бити лице које:
- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство из области комуналних дјелатности везано за познавање:
 услова за обављање комуналних дјелатности,
 начина организовања обављања комуналних дјелатности (индивидуалне и заједничке комуналне потрошње) имајући у виду њихове специфичности,
 начина израде тарифног система и стандарда за обављање комуналних дјелатности,
 опреме и средстава који се користе у обављању комуналних дјелатности, као и власништва над комуналном инфраструктуром;
 утврђивање индикатора за праћење обављања комуналних дјелатности и др.
- није члан политичке партије, државни или јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник у органима државне управе;

Невладина организација је дужна да, уз предлог за кандидата, достави:
- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области климатских промјена;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници или намјештеници;
- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана/ицу радне групе;
- биографију кандидата/киње са подацима о искуству у вези са пројектима из климатских промјена;
- изјаву кандидата/киње да није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ица или намјештеник/ица;
- изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу Радне групе.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива.

Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:
Министарство одрживог развоја и туризма
ул. ИВ Пролетерске бригаде бр. 19
81 000 Подгорица
са напоменом „Предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима.”

Предлог кандидата/киње за члана/ицу радне групе биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.