Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана Радне групе за припрему Предлога закона о успостављању оквира за заштиту морске средине

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана Радне групе за припрему Предлога закона о успостављању оквира за заштиту морске средине
Датум објаве: 18.12.2018 14:50 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 041/18), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана Радне групе за припрему Предлога закона о успостављању оквира за заштиту морске средине

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области животне средине (питања која се односе на заштиту морске средине и интегрално управљање обалним подручјем) да учествују у раду Радне групе за припрему Предлога закона о успостављању оквира за заштиту мирске средине (у даљем тексту „Радна група“) којим ће се у црногорско законодавтсво пренијети Оквирна директива о морској стратегији (МСФД, 2008/56/ЕЦ).

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана/ицу Радне групе.
Више невладиних организација може предложити истог кандидата.


Невладина организација може предложити кандидата за члана/ицу Радне групе, ако испуњава сљедеће услове:
― да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
― да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области животне средине (питања која се односе на заштиту морске средине и интегрално управљање обалним подручјем);
― да је у претходној години реализовала један пројекат или активност у некој од наведених области;
― да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
― да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Кандидат невладине организације за члана/ицу Радне групе може бити лице које:
― је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
― посједује искуство у области животне средине (питања која се односе на заштиту морске средине и интегрално управљање обалним подручјем);
― није члан политичке партије, државни или јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник у органима државне управе.

Невладина организација је дужна да, уз предлог за кандидата, достави:
― копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
― копије акта о оснивању и статута;
― преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области животне средине (питања која се односе на заштиту морске средине и интегрално управљање обалним подручјем);
― копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
― изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници или намјештеници;
― фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана/ицу Радне групе;
― биографију кандидата/киње са подацима о искуству у вези са пројектима из области животне средине (питања која се односе на заштиту морске средине и интегрално управљање обалним подручјем);
― изјаву кандидата/киње да није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ица или намјештеник/ица;
― изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу Радне групе.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива.

Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
ул. ИВ Пролетерске бригаде бр. 19
81 000 Подгорица

са напоменом „предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радне групе за припрему Предлога закона о успостављању оквира за заштиту морске средине.”

Предлог кандидата/киње за члана/ицу радне групе биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Контакт особа је Ивана Стојановић (тел: 020 446 388 и е-маил: ивана.стојановиц@мрт.гов.ме).