Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

27.02.2017.

Обавјештење о Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о ближим елементима и методологији за одређивање цијене комуналне услуге

Обавјештење о Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о ближим елементима и методологији за одређивање цијене комуналне услуге По Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о ближим елементима и методологији за одређивање цијене комуналне услуге, објављеном 13. фебруара 2017. године, није било пријављених кандидата.

13.02.2017.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о подацима, роковима и начину достављања и методологији обраде података који су предмет мониторинга комуналних дјелатности

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о подацима, роковима и начину достављања и методологији обраде података који су предмет мониторинга комуналних дјелатности

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр. 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

13.02.2017.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о минимуму квалитета и обима послова за обављање комуналне дјелатности

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о минимуму квалитета и обима послова за обављање комуналне дјелатности

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

13.02.2017.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога уредбе о ближим елементима и методологији за одређивање цијене комуналне услуге

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога уредбе о ближим елементима и методологији за одређивање цијене комуналне услуге

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

13.02.2017.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о ближим условима у погледу кадра и техничке опремљености за обављање комуналне дјелатности и начину вођења регистра вршилаца комуналних д

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о ближим условима у погледу кадра и техничке опремљености за обављање комуналне дјелатности и начину вођења регистра вршилаца комуналних д

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

13.02.2017.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о ближем садржају програма обављања комуналних дјелатности и годишњег извјештаја о реализацији програма

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду предлога правилника о ближем садржају програма обављања комуналних дјелатности и годишњег извјештаја о реализацији програма

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

01.02.2017.

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о поступку и критеријумима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о поступку и критеријумима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о поступку и критеријумима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије, објављен 19.01.2017.године, није било пријављених кандидата...

01.02.2017.

Обавјештење по јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о начину и ближим критеријумима за коришћење средстава за социјално становање

Обавјештење по јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о начину и ближим критеријумима за коришћење средстава за социјално становање

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о начину и ближим критеријумима за коришћење средстава за социјално становање, објављен 19.01.2017. године, пријављено је два кандидата...

19.01.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

19.01.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...