Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

19.01.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

09.12.2016.

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада

По Јавном позиву од 23.11.2016. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада није било пријављених кандидата...

23.11.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист Црне Горе“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада...

16.05.2016.

Обавјештење по Јавном позиву:

На ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају захтјева и потребној документацији за издавање дозволе за прераду и/или збрињавање отпада из рударства, није било пријављених невладиних организација.

05.05.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају захтјева и потребној документацији за издавање дозволе за прераду и/или збрињавање отпада из рударства

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, бр. 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају захтјева и потребној документацији за издавање дозволе за прераду и/или збрињавање отпада из рударства...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за издавање техничке оцјене и документа о оцјени као и листе група производа, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину израде документа о оцјени као садржај и начин вођења евиденције издатих докумената о оцјени, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о признавању иностраних исправа и знака усаглашености, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за оцјену и провјеру постојаности својстава и садржају и начину вођења евиденције о издатим и укинутим именовањима, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о противпожарној класификацији грађевинских производа, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...