Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

19.02.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

29.01.2015.

Листа кандидата/киња који су предложени за чланове/ице радне групе

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује

19.01.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА/КИЊЕ ЗА ЧЛАНА/ИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

05.11.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав ИПА Секторског мониторинг одбора за Оперативни програм Регионални развој 2012-2013

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

07.10.2014.

Одлука о суфинансирању пројеката везаних за организовање тематских скупова и манифестација у периоду октобар - децембар у функцији развоја туризма у 2014. години

Одлука о суфинансирању пројеката везаних за организовање тематских скупова и манифестација у периоду октобар - децембар у функцији развоја туризма у 2014. години

17.09.2014.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Јавни позив

На Јавне позиве бр. 101/35, 101/36, 101/37 и 101/38 од 4. септембра 2014. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду...

04.09.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о врстама уређаја који емитују ултразвук или уређаја који емитују оптичко зрачење или садрже изворе оптичког зрачења за које се издају дозво

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о врстама уређаја који емитују ултразвук или уређаја који емитују оптичко зрачење или садрже изворе оптичког зрачења за које се издају дозволе за коришћење

04.09.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обиљежавања и захтјевима за сигурно коришћење уређаја који емитују оптичко зрачење или садрже изворе оптичког зрачења

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину обиљежавања и захтјевима за сигурно коришћење уређаја који емитују оптичко зрачење или садрже изворе оптичког зрачења

04.09.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о врстама затечених значајних извора нејонизујућих зрачења за које се израђује Студија коришћења затечених значајних извора нејонизујућих зр

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о врстама затечених значајних извора нејонизујућих зрачења за које се израђује Студија коришћења затечених значајних извора нејонизујућих зрачења

04.09.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину првих и периодичних мјерења, критеријумима за утврђивање учесталости периодичних мјерења, садржају и обрасцу извјештаја о извршени

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину првих и периодичних мјерења, критеријумима за утврђивање учесталости периодичних мјерења, садржају и обрасцу извјештаја о извршеним првим и периодичним мјерењима