Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

30.12.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о управљању комуналним отпадним водама

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

29.12.2015.

Одлука о избору представника НВО за члана/ицу Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем за област одрживог развоја и ИУОП.

Одлука о избору представника НВО за члана/ицу Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем за област одрживог развоја и ИУОП

28.12.2015.

Листа кандидата пријављених на јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње у састав Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 07/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује..

16.12.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње у састав Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње у састав Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем...

20.11.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Закона о измјенама и допунама Закона о хемикалијама

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

11.11.2015.

Одлука о одабиру пројеката и додјели средстава по Јавном позиву бр. 01/ 01/6-445 од 07.07.2015. године, Мјера ИИИ Организовање манифестација –област Б

Одлука о одабиру пројеката и додјели средстава по Јавном позиву бр. 01/ 01/6-445 од 07.07.2015. године, Мјера ИИИ Организовање манифестација –област Б

28.10.2015.

Обавјештење по Јавном позиву за учешће у консултовању поводом израде и доношења Предлога закона о становању и одржавању стамбених зграда

На Јавни позив невладиним организацијама за учешће у консултовању поводом израде и доношења Предлога закона о становању и одржавању стамбених зграда, објављен 16. октобра 2015. године, није било пријављених невладиних организација.

16.10.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за учешће у консултовању поводом израде и доношења Предлога закона о становању и одржавању стамбених зграда

На основу члана 2 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује Јавни позив невладиним организацијама за учешће у консултовању поводом израде и доношења Предлога закона о становању и одржавању стамбених зграда...

12.08.2015.

Обавјештење по Јавном позиву за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о потребним средствима и условима које треба да испуњава опрема личне заштите на раду коју ималац извора нејонизујућих зрачења обезбјеђује...

Обавјештење по Јавном позиву за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о потребним средствима и условима које треба да испуњава опрема личне заштите на раду коју ималац извора нејонизујућих зрачења обезбјеђује професионално изложеним лицима и лицима одговорним за спровођење мјера заштите од нејонизујућих зрачења.

12.08.2015.

Обавјештење по Јавном позиву за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину стручног оспособљавања и периодичној провјери стручне оспособљености, програму за стручно оспособљавање и провјери стручне...

Обавјештење по Јавном позиву за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину стручног оспособљавања и периодичној провјери стручне оспособљености, програму за стручно оспособљавање и провјери стручне оспособљености и одговарајућој квалификацији нивоа образовања, за професионално изложена лица и лица одговорна за спровођење мјера заштите од нејонизујућег зрачења