Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

23.01.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога националне стратегије управљања хемикалијама

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

17.01.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о врстама извора електромагнетних поља, за које се прибавља дозвола за коришћење извора електромагнетних поља

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о врстама извора електромагнетних поља, за које се прибавља дозвола за коришћење извора електромагнетних поља

17.01.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима у погледу кадра, опреме и простора које треба да испуњава привредно друштво, предузетник или друго правно лице за добијање

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима у погледу кадра, опреме и простора које треба да испуњава привредно друштво, предузетник или друго правно лице за добијање дозволе за обављање стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења...

17.01.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о границама излагања електромагнетним пољима за становништво и професионално изложена лица

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о границама излагања електромагнетним пољима за становништво и професионално изложена лица

16.01.2014.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Правилника о припреми националних инвентара емисија и попису гасова са ефектом стаклене баште

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Правилника о припреми националних инвентара емисија и попису гасова са ефектом стаклене баште

16.01.2014.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха

16.01.2014.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога програма социјалног становања

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога програма социјалног становања

15.01.2014.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о животној средини

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о животној средини

12.11.2013.

Обавјештење - Листа кандидата пријављених на јавни позив за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене.

Листа кандидата пријављених на јавни позив за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене...

01.11.2013.

Обавјештење - Листа кандидата

За члана Радне групе за израду Предлога закона и измјенама и допунама закона о управљању отпадом, у складу са критеријумима утврђеним Јавним позивом од 21. октобра 2013. године, предложен је сљедећи кандидат...