Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

30.10.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

21.10.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и начину достављања Извјештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и начину достављања Извјештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају Процјене ризика

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају Процјене ризика

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину одређивања и границама највећег допуштеног нивоа излагања оптичком зрачењу извора кохерентног и некохерентног зрачења

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину одређивања и границама највећег допуштеног нивоа излагања оптичком зрачењу извора кохерентног и некохерентног зрачења

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину вођења евиденције о изворима нејонизујућих зрачења

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину вођења евиденције о изворима нејонизујућих зрачења

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају Акционог програма, начину означавања радних мјеста и приступу радним мјестима, начину обавјештавања, оспособљавања, савјетовања и учествовања у расправама професионално изложених лица и лица одговорних за заштиту од нејонизујућих зрачења

03.07.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини, број 10-1407/1, објављен 17.06.2013.године, невладина организација ‘’ОЗОН’’ из Никшића предложила је кандидата Александра Перовића...

17.06.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

17.06.2013.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини...