Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

16.01.2014.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога програма социјалног становања

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога програма социјалног становања

15.01.2014.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о животној средини

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о животној средини

12.11.2013.

Обавјештење - Листа кандидата пријављених на јавни позив за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене.

Листа кандидата пријављених на јавни позив за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене...

01.11.2013.

Обавјештење - Листа кандидата

За члана Радне групе за израду Предлога закона и измјенама и допунама закона о управљању отпадом, у складу са критеријумима утврђеним Јавним позивом од 21. октобра 2013. године, предложен је сљедећи кандидат...

30.10.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

21.10.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и начину достављања Извјештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и начину достављања Извјештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају Процјене ризика

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају Процјене ризика

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину одређивања и границама највећег допуштеног нивоа излагања оптичком зрачењу извора кохерентног и некохерентног зрачења

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину одређивања и границама највећег допуштеног нивоа излагања оптичком зрачењу извора кохерентног и некохерентног зрачења

29.07.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину вођења евиденције о изворима нејонизујућих зрачења

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину вођења евиденције о изворима нејонизујућих зрачења