Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Saradnja sa NVO

05.11.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

07.10.2014.

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini

17.09.2014.

OBAVJEŠTENJE - Javni poziv

Na Javne pozive br. 101/35, 101/36, 101/37 i 101/38 od 4. septembra 2014. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu...

04.09.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja za koje se izdaju dozvo

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja za koje se izdaju dozvole za korišćenje

04.09.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu obilježavanja i zahtjevima za sigurno korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu obilježavanja i zahtjevima za sigurno korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja

04.09.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje Studija korišćenja zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zr

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje Studija korišćenja zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja

04.09.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu prvih i periodičnih mjerenja, kriterijumima za utvrđivanje učestalosti periodičnih mjerenja, sadržaju i obrascu izvještaja o izvršeni

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu prvih i periodičnih mjerenja, kriterijumima za utvrđivanje učestalosti periodičnih mjerenja, sadržaju i obrascu izvještaja o izvršenim prvim i periodičnim mjerenjima

22.07.2014.

Odluka da se za članove radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata odrede: Milorad Marković, predstavnik NVO ”Centar za monitoring i istraživanje” i Milenko Vojičić, predstavnik NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne G

Odluka da se za članove radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata odrede: Milorad Marković, predstavnik NVO ”Centar za monitoring i istraživanje” i Milenko Vojičić, predstavnik NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”...

18.07.2014.

Obavještenje - Lista kandidata

Za članove Radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 08. jula 2014. godine, nevladine organizacije predložile su sljedeće kandidate...

08.07.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objakata da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata...