Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

17.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив бр. 109-68/4 од 01. 02.2016. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о измјени правилника о начину и условима праћења квалитета ваздуха није било пријављених кандидата...

15.03.2016.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На Јавни позив бр. 109-135/26 од 23.02.2016. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период...

07.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога павилиника о условима у погледу техничко-техничке опремљености и кадровске оспособљености за обављање послова јавног водоснабдијевања...

07.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога уредбе о критеријумима за престанак статуса отпада за поједине врсте отпада...

07.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога правилника о методологији за утврђивање састава и количина (масе) комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе...

24.02.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године с Акционим планом за п

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује ...

24.02.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о условима у погледу техничко-техничке опремљености и кадровске оспособљености за обављање послопва јавног водоснабдијевања

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о условима у погледу техничко-техничке опремљености и кадровске оспособљености за обављање послопва јавног водоснабдијевања

19.02.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о критеријумима за престанак статуса отпада за поједине врсте отпада

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист Црне Горе“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о критеријумима за престанак статуса отпада за поједине врсте отпада

11.02.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака и изгледу и начину употребе еколошког знака за производе, процес

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака и изгледу и начину употребе еколошког знака за производе, процесе и услуге

11.02.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о укључивању правног лица и предузетника у систем ЕМАС, условима за укључивање у систем ЕМАС, начину прикупљања података, садржају и нач

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о укључивању правног лица и предузетника у систем ЕМАС, условима за укључивање у систем ЕМАС, начину прикупљања података, садржају и начину вођења регистра...