Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

06.03.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o izmjeni uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

03.03.2015.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za članove radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 07/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

03.03.2015.

Lista kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

20.02.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti ostvarivanja prava osoba smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akta...

19.02.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

29.01.2015.

Lista kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice radne grupe

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

19.01.2015.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

05.11.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

07.10.2014.

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini

17.09.2014.

OBAVJEŠTENJE - Javni poziv

Na Javne pozive br. 101/35, 101/36, 101/37 i 101/38 od 4. septembra 2014. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu...