Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

04.09.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje Studija korišćenja zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zr

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje Studija korišćenja zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja

04.09.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu prvih i periodičnih mjerenja, kriterijumima za utvrđivanje učestalosti periodičnih mjerenja, sadržaju i obrascu izvještaja o izvršeni

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu prvih i periodičnih mjerenja, kriterijumima za utvrđivanje učestalosti periodičnih mjerenja, sadržaju i obrascu izvještaja o izvršenim prvim i periodičnim mjerenjima

22.07.2014.

Odluka da se za članove radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata odrede: Milorad Marković, predstavnik NVO ”Centar za monitoring i istraživanje” i Milenko Vojičić, predstavnik NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne G

Odluka da se za članove radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata odrede: Milorad Marković, predstavnik NVO ”Centar za monitoring i istraživanje” i Milenko Vojičić, predstavnik NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”...

18.07.2014.

Obavještenje - Lista kandidata

Za članove Radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 08. jula 2014. godine, nevladine organizacije predložile su sljedeće kandidate...

08.07.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objakata da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata...

03.03.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav pripremnog IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.01.2014.

Obavještenje

Po Javnom pozivu broj 101/1 od 17. januara 2014. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama izvora elektromagnetnih polja, za koje se pribavlja dozvola...

31.01.2014.

Obavještenje

Po Javnom pozivu broj 101/1 od 17. januara 2014. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima za stanovništvo i profesionalno izložena...

31.01.2014.

Obavještenje

Po Javnom pozivu broj 101/1 od 17. januara 2014. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima...

27.01.2014.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja, broj 08-93/2, objavljen 16.01.2014.godine, nije bilo prijavljenih kandidata...