Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

17.06.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

17.06.2013.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini...

27.05.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

20.05.2013.

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

14.05.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnikao uslovima koje treba da ispunjava trgovac i posrednik otpada , broj 11-1044/2, objavljenog 18.04.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata.

26.04.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu predloga pravilnika

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu predloga pravilnika

26.04.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o mjerilima za prestanak statusa otpada za otpad od gvožđa, čelika, aluminija, bakra i stakla, 11-950/1, objavljen 08.04.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata...

26.04.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava materija ili predmet, koji nastaju kao rezultat proizvodnog procesa, da nije otpad već sporedni proizvod, broj: 11-949/2, objavljen 08.04.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata...

22.04.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima koje treba da ispunjava tgovac i posrednik otpada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima koje treba da ispunjava tgovac i posrednik otpada

09.04.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga o bližim uslovima koje treba da ispunjava materija ili predmet, koji nastaju kao rezultat proizvodnog procesa, da nije otpad već sporedni proizvod

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga o bližim uslovima koje treba da ispunjava materija ili predmet, koji nastaju kao rezultat proizvodnog procesa, da nije otpad već sporedni proizvod