Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

03.07.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини, број 10-1407/1, објављен 17.06.2013.године, невладина организација ‘’ОЗОН’’ из Никшића предложила је кандидата Александра Перовића...

17.06.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

17.06.2013.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини...

27.05.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору

20.05.2013.

Извјештај о консултацијама заинтересоване јавности поводом доношења Закона о измјенама и допунама Закона о становању и одржавању стамбених зграда

Извјештај о консултацијама заинтересоване јавности поводом доношења Закона о измјенама и допунама Закона о становању и одржавању стамбених зграда

14.05.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилникао условима које треба да испуњава трговац и посредник отпада , број 11-1044/2, објављеног 18.04.2013.године, није било пријављених кандидата.

26.04.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду предлога правилника

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду предлога правилника

26.04.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о мјерилима за престанак статуса отпада за отпад од гвожђа, челика, алуминија, бакра и стакла, 11-950/1, објављен 08.04.2013.године, није било пријављених кандидата...

26.04.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима које треба да испуњава материја или предмет, који настају као резултат производног процеса, да није отпад већ споредни производ, број: 11-949/2, објављен 08.04.2013.године, није било пријављених кандидата...

22.04.2013.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Правилника о условима које треба да испуњава тговац и посредник отпада

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Правилника о условима које треба да испуњава тговац и посредник отпада