Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

09.04.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o mjerilima za prestanak statusa otpada za otpad od gvožđa, čelika, aluminija, bakra i stakla

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o mjerilima za prestanak statusa otpada za otpad od gvožđa, čelika, aluminija, bakra i stakla

15.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izračunavanja iznosa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima, broj 11-684/1, objavljen 06.03.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata.

12.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima prerade biotpada i kriterijuma za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada, broj 11-647/1, objavljen 28.02.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata.

12.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, registra prevoznika i registra trgovaca i posrednika za poslove prerade ili odstranjivanja otpada, broj 11-646/1, objavljen 28.02.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata.

06.03.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izračunavanja iznosa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izračunavanja iznosa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima

04.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o načinu izrade i sadržaju analize neformalnog objekta površine do 500 m2 sa stanovišta statičke i seizmičke stabilnosti, broj 09-575/1, objavljen 21.02.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata.

04.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, broj 09-415/6, objavljen 21.02.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata.

04.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o bližem sadržaju evidencije i kategorizacije neformalnih objekata, broj 09-576/1, objavljen 21.02.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata...

04.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o građevinskim proizvodima, broj: 05-584/1, objavljen 21.02.2013.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata...

28.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, registra prevoznika i registra trgovaca...

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, registra prevoznika i registra trgovaca i posrednika za poslove prerade ili odstranjivanja otpada...