Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

04.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o bližem sadržaju evidencije i kategorizacije neformalnih objekata, broj 09-576/1, objavljen 21.02.2013.godine, nije bilo prijavljenih kandidata...

04.03.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o građevinskim proizvodima, broj: 05-584/1, objavljen 21.02.2013.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata...

28.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, registra prevoznika i registra trgovaca...

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, registra prevoznika i registra trgovaca i posrednika za poslove prerade ili odstranjivanja otpada...

28.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima prerade biotpada i kriterijuma za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima prerade biotpada i kriterijuma za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o bližem sadržaju evidencije i kategorizacije neformalnih objekata

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o bližem sadržaju evidencije i kategorizacije neformalnih objekata

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o načinu izrade i sadržaju analize neformalnog objekta površine do 500 m2 sa stanovišta statičke i seizmičke stabilnosti

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o načinu izrade i sadržaju analize neformalnog objekta površine do 500 m2 sa stanovišta statičke i seizmičke stabilnosti...

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o građevinskim proizvodima

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pripreme nacionalnih invetara emisija gasova

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pripreme nacionalnih invetara emisija gasova...

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija gasova, vođenju evidencija o proizvodnji i potrošnji supstanci i proizvoda koji

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija gasova, vođenju evidencija o proizvodnji i potrošnji supstanci i proizvoda koji doprinose prekograničnom zagađenju, CLRTAP...