Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

25.03.2015.

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

11.03.2015.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o raftingu

Na osnovu čl. 6 i 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

09.03.2015.

Odluka o izboru člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 07/12), i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika Radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode, Ministar održivog razvoja i turizma donosi...

09.03.2015.

Odluka o izboru člana radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi:..

06.03.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o izmjeni uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

03.03.2015.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za članove radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 07/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

03.03.2015.

Lista kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.07/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

20.02.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti ostvarivanja prava osoba smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akta...

19.02.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti prirode

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

29.01.2015.

Lista kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice radne grupe

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje