Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

25.03.2015.

Извјештај о прегледу субјеката и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности у поступку припреме Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда

На основу члана 8 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ'', број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује

11.03.2015.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о измјенама и допунама закона о рафтингу

На основу чл. 6 и 7 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

09.03.2015.

Одлука о избору члана Радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 07/12), и у складу са јавним позивом који је упућен невладиним организацијама у циљу одређивања представника Радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе, Министар одрживог развоја и туризма доноси...

09.03.2015.

Одлука о избору члана радне групе за израду Предлога измјена и допуна правилника о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом

У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.07/12), и у складу са јавним позивом који је упућен невладиним организацијама у циљу одређивања представника радне групе за израду Предлога измјена и допуна правилника о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом, након увида у пристигле пријаве, Министарство одрживог развоја и туризма доноси:..

06.03.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о измјени уредбе о ближим критеријумима, висини и начину плаћања посебне накнаде за управљање отпадом

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист Црне Горе“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

03.03.2015.

Листа кандидата пријављених на јавни позив за чланове радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 07/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује...

03.03.2015.

Листа кандидата за члана Радне групе за израду Предлога измјена и допуна правилника о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.07/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује...

20.02.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога измјена и допуна правилника о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области остваривања права особа смањене покретљивости и особа са инвалидитетом да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

19.02.2015.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (,,Службени лист ЦГ’’, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

29.01.2015.

Листа кандидата/киња који су предложени за чланове/ице радне групе

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује