Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

23.01.2014.

JAVNI POZIV za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o biocidnim proizvodima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), objavljuje...

23.01.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o biocidnim proizvodima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

23.01.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

17.01.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama izvora elektromagnetnih polja, za koje se pribavlja dozvola za korišćenje izvora elektromagnetnih polja

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama izvora elektromagnetnih polja, za koje se pribavlja dozvola za korišćenje izvora elektromagnetnih polja

17.01.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice za dobijanje

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice za dobijanje dozvole za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja...

17.01.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima za stanovništvo i profesionalno izložena lica

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima za stanovništvo i profesionalno izložena lica

16.01.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o pripremi nacionalnih inventara emisija i popisu gasova sa efektom staklene bašte

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o pripremi nacionalnih inventara emisija i popisu gasova sa efektom staklene bašte

16.01.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha

16.01.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja

15.01.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o životnoj sredini

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o životnoj sredini