Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

28.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima prerade biotpada i kriterijuma za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima prerade biotpada i kriterijuma za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o bližem sadržaju evidencije i kategorizacije neformalnih objekata

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o bližem sadržaju evidencije i kategorizacije neformalnih objekata

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o načinu izrade i sadržaju analize neformalnog objekta površine do 500 m2 sa stanovišta statičke i seizmičke stabilnosti

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o načinu izrade i sadržaju analize neformalnog objekta površine do 500 m2 sa stanovišta statičke i seizmičke stabilnosti...

21.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o građevinskim proizvodima

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pripreme nacionalnih invetara emisija gasova

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pripreme nacionalnih invetara emisija gasova...

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija gasova, vođenju evidencija o proizvodnji i potrošnji supstanci i proizvoda koji

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija gasova, vođenju evidencija o proizvodnji i potrošnji supstanci i proizvoda koji doprinose prekograničnom zagađenju, CLRTAP...

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o tehničkim standardima zaštite vazduha od emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju skladištenjem, pretakanjem i distribucijom mo

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o tehničkim standardima zaštite vazduha od emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju skladištenjem, pretakanjem i distribucijom motornih benzina...

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima sadržaja lako isparljivih jedinjenja u bojama, lakovima i određenim proizvodima za zaštitu, bojenje i lakiranje vozi

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima sadržaja lako isparljivih jedinjenja u bojama, lakovima i određenim proizvodima za zaštitu, bojenje i lakiranje vozila...

20.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke