Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

10.01.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada, broj: 05-3164/1, objavljen 27.12.2012.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata.

10.01.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika za obračun površina i zapreminu zgrada, broj: 05-3166/1, objavljen 27.12.2012.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata...

10.01.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije, broj: 05-3165/1, objavljen 27.12.2012.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata...

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika za obračun površina i zapreminu zgrada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika za obračun površina i zapreminu zgrada

24.12.2012.

Uredba o načinu u postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

Uredba o načinu u postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

24.12.2012.

Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

24.12.2012.

Kontak osobe za saradnju sa NVO-ima po sektorima

Kontak osobe za saradnju sa NVO-ima po sektorima