Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

18.02.2013.

ODLUKA

ODLUKA da se za članove radne grupe za izradu Akcionog plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti odrede: Milenko Vojičić predstavnik NVO – Udruženje “PLEGIJE” Nikšić i Dejan Tmušić – predstavnika NVO “Udruženje paraplegičara Cetinje”.

14.02.2013.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti...

04.02.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Akcionog plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akcionog plana...

16.01.2013.

O D L U K A

Odluka da se za članove radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti odrede Milan Šaranović, predstavnik Centra za antidiskriminaciju “Ekvista” i Aleksandra Popović , predstavnik NVO “Udruženje paraplegičara Crne Gore”.

16.01.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o proceduri za postupak prethodnog obavještenja i postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja prilikom uvoza i izvoza ...

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o proceduri za postupak prethodnog obavještenja i postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja prilikom uvoza i izvoza opasnih hemikalija i određenog proizvoda, Predloga liste hemikalija za postupak prethodnog obavještenja, Predloga liste hemikalija za PIC postpak i Predloga pravilnika o bližim uslovima za skladištenje, mjerama za bezbjedno čuvanje, odnosno korišćenje opasnih hemikalija...

16.01.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama

10.01.2013.

Lista kandidata prijavljenih na Javni poziv za Predlog izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Lista kandidata prijavljenih na Javni poziv za Predlog izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

10.01.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada, broj: 05-3164/1, objavljen 27.12.2012.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata.

10.01.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika za obračun površina i zapreminu zgrada, broj: 05-3166/1, objavljen 27.12.2012.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata...

10.01.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije, broj: 05-3165/1, objavljen 27.12.2012.godine godine nije bilo prijavljenih kandidata...