Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

07.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju bezbjedonosnog lista, Predloga pravilnika o registru hemikalija i Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikali

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju bezbjedonosnog lista, Predloga pravilnika o registru hemikalija i Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikalijama

07.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije

26.10.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest, br:11-2536/1, objavljen 12.10.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

26.10.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada, br:11-2535/1, objavljen 12.10.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

15.10.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada...

15.10.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest...

14.09.2012.

Izvještaj o saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma sa nevladinim organizacijama (NVO) u 2011. godini

Izvještaj o saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma sa nevladinim organizacijama (NVO) u 2011. godini

04.09.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za učešće u radu radne grupe za izradu predloga Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA UČEŠĆE U RADU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROJEKTIMA ZA KOJE SE VRŠI PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izrade Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.

27.08.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje LISTU KANDIDATA (po javnom pozivu) za članove Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o utvrđivanju nacionalne liste indikatora životne sredine, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 25. jula 2012. godine, predloženi su sljedeći kandidati iz oblasti zaštite životne sredine:

25.07.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za učešće u radu Radne grupe za donošenje Uredbe o utvrđivanju nacionalne liste indikatora životne sredine

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za učešće u radu Radne grupe za donošenje Uredbe o utvrđivanju nacionalne liste indikatora životne sredine