Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

27.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika za obračun površina i zapreminu zgrada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika za obračun površina i zapreminu zgrada

24.12.2012.

Uredba o načinu u postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

Uredba o načinu u postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

24.12.2012.

Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

24.12.2012.

Kontak osobe za saradnju sa NVO-ima po sektorima

Kontak osobe za saradnju sa NVO-ima po sektorima

21.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu izrade ocjene prihvatljivosti za planirane projekte, radnje aktivnosti, vrste radnji, aktivnosti za koje je obavezna ocjena prihvatlj

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu izrade ocjene prihvatljivosti za planirane projekte, radnje aktivnosti, vrste radnji, aktivnosti za koje je obavezna ocjena prihvatljivosti i bliži sadržaj zahtjeva za davanje odobrenja...

03.12.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na Javne Pozive nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost, broj: 10-41/27, kao i za izradu Predloga pravilnika o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance (PBT supstanca) i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance (vPvB supstanca)...

22.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance (PBT supstanca) i veoma perzistentne i veom

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...