Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

22.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

16.11.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na Javne Pozive nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije...

09.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Državnog plana upravljanja otpadom za period koji nije kraći od 5 godina

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

07.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju bezbjedonosnog lista, Predloga pravilnika o registru hemikalija i Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikali

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju bezbjedonosnog lista, Predloga pravilnika o registru hemikalija i Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikalijama

07.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije

26.10.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest, br:11-2536/1, objavljen 12.10.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

26.10.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada, br:11-2535/1, objavljen 12.10.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

15.10.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada...

15.10.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest...

14.09.2012.

Izvještaj o saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma sa nevladinim organizacijama (NVO) u 2011. godini

Izvještaj o saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma sa nevladinim organizacijama (NVO) u 2011. godini