Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

04.09.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za učešće u radu radne grupe za izradu predloga Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA UČEŠĆE U RADU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROJEKTIMA ZA KOJE SE VRŠI PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izrade Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.

27.08.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje LISTU KANDIDATA (po javnom pozivu) za članove Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o utvrđivanju nacionalne liste indikatora životne sredine, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 25. jula 2012. godine, predloženi su sljedeći kandidati iz oblasti zaštite životne sredine:

25.07.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za učešće u radu Radne grupe za donošenje Uredbe o utvrđivanju nacionalne liste indikatora životne sredine

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za učešće u radu Radne grupe za donošenje Uredbe o utvrđivanju nacionalne liste indikatora životne sredine

17.04.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Upravnog odbora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-consulting“ Podgorica

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Upravnog odbora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-consulting“ Podgorica

04.04.2012.

O B A V J E Š T E NJ E

Po Javnom pozivu broj 10-747/4 od 21. marta 2012. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu sprovođenja dekontaminacije i uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše dekontaminaciju, Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu sprovođenja dekontaminacije i uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše dekontaminaciju, konstatovala je da se,u naznačenom roku,nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

04.04.2012.

O B A V J E Š T E NJ E

Po Javnom pozivu broj 10-883/3 od 21. marta 2012. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, konstatovala je da se, u naznačenom roku, nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

23.03.2012.

Poziv za partnerstvo za uključivanje građana u proces priprema Crne Gore za učešće na Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju (Rio+20) predstavnicima/ama nevladinog sektora

Zadovoljstvo nam je da pozovemo sve predstavnike/ce nevladinog sektora da nam se pridruže u inicijativi za uključivanje građana u diskusiju o zelenoj ekonomiji u kontekstu održivog razvoja i smanjenja siromaštva, kao jedne od dvije glavne teme Konferencije Ujedinjenih nacija o održivom razvoju – Rio+20.

21.03.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu sprovođenja dekontaminacije i uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše dekontaminaciju

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu sprovođenja dekontaminacije i uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše dekontaminaciju

21.03.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

09.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

NA JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE KOMUNALNE NAKNADE, broj 11 – 300/8 objavljen 27.02.2012. godine nije bilo prijavljenih kandidata...