Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

21.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom...

09.02.2012.

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija...

08.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po Javnom pozivu od 20. januara 2012. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o bližem sadržaju, načinu uspostavljanja i vođenju katastra speleoloških objekata, Komisija za izbor predstavnika nevladine organizacije za ...

08.02.2012.

LISTA KANDIDATA koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela i Programa rada Vlade Crne Gore za 2012. godinu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

08.02.2012.

LISTA KANDIDATA koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela i Programa rada Vlade Crne Gore za 2012. godinu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

07.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija konstatovala je da se po javnom pozivu od 18. januara 2012. godine za izradu ovog akta, nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

07.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija konstatovala je da se po javnom pozivu od 13. januara 2012. godine za izradu ovog akta, nije prijavila nijedna nevladina organizacija...

06.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po javnom pozivu objavljenom 11. januara 2012. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, Predloga uredbe o djelatnostma za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh...

03.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini konstatovala je da se po javnom pozivu od 11.01.2012. godine, nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini, nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

01.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha