Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

18.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija

16.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima...

16.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu...

13.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija...

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o djelatnostima za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh, Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz s

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o djelatnostima za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh, Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora i Predloga pravilnika o bližem sadržaju dozvole o emisijama

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija i vođenju evidencije o proizvodnji i potrošnji supstanci koje doprinose prekogr

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija i vođenju evidencije o proizvodnji i potrošnji supstanci koje doprinose prekograničnom zagađenju

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

16.11.2011.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA NVO SEKTOROM U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, ŽABLJAK, 31. OKTOBRA 2011.G.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA NVO SEKTOROM U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, ŽABLJAK, 31. OKTOBRA 2011.G.

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u saradnji sa NVO Green Home, na Žabljaku je održan sastanak - konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija u oblasti životne sredine, u susret obavezama koje nam predstoje nakon dobijanja datuma za pregovore sa EU...