Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

27.02.2012.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU KADRA I TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA VRŠILACA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

27.02.2012.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O PODACIMA, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA I METODOLOGIJI OBRADE PODATAKA KOJI SU PREDMET MONITORINGA

27.02.2012.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE KOMUNALNE NAKNADE

24.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po Javnom pozivu broj 10-116/2 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o sadržaju elaborata o ocjeni prihvatljivosti za planirane projekte, planove i programe koji mogu imati značajan uticaj na očuvanje i cjelovitost ekološke mreže, nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o sadržaju elaborata o ocjeni prihvatljivosti za planirane projekte, planove i programe koji mogu imati značajan uticaj na očuvanje i cjelovitost ekološke mreže, konstatovala je da su se prijavile nevladine organizacije „Priroda“ i „Društvo mladih ekologa“, iz Nikšića, koje su predložile kandidata Natašu Kovačević...

24.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po Javnom pozivu broj 10-62/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima, nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnim parkovima, konstatovala je da su se prijavile nevladine organizacije: „Priroda“, Nikšić; „Društvo mladih ekologa”, Nikšić; „Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore“, Podgorica i „Zeta ecosport“, Golubovci, koje su predložile kandidata Natašu Kovačević...

21.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju detaljnog opisa radnog procesa postrojenja za preradu i/ili odstranjivanje

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju detaljnog opisa radnog procesa postrojenja za preradu i/ili odstranjivanje...

21.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o uslovima koje treba da ispunjava skladište otpada, načinu i uslovima skladištenja otpada

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o uslovima koje treba da ispunjava skladište otpada, načinu i uslovima skladištenja otpada...

21.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju izvještaja Državnog plana upravljanja otpadom, Plana upravljanja medicinskim otpadom, Plana upravljanja veterinarskim otpado

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju izvještaja Državnog plana upravljanja otpadom, Plana upravljanja medicinskim otpadom, Plana upravljanja veterinarskim otpadom, Plana upravljanja kanalizacionim muljem i Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom i načinu podnošenja izvještaja...

21.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju plana upravljanja otpadom proizvođača otpada

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju plana upravljanja otpadom proizvođača otpada

21.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za vršenje sakupljanja, odnosno transporta otpada...