Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

16.11.2011.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA NVO SEKTOROM U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, ŽABLJAK, 31. OKTOBRA 2011.G.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA NVO SEKTOROM U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, ŽABLJAK, 31. OKTOBRA 2011.G. Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u saradnji sa NVO Green Home, na Žabljaku je održan sastanak - konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija u oblasti životne sredine, u susret obavezama koje nam predstoje nakon dobijanja datuma za pregovore sa EU...

22.09.2011.

OBAVJEŠTENJE

Po Javnom pozivu od 31.08.2011.godine, upućen nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju bezbjedonosnog lista.

13.09.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i prekursore ozona

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i prekursore ozona

13.09.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

31.08.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju bezbjedonosnog lista.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju bezbjedonosnog lista.

11.08.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-3953/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-3953/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

29.07.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 3645/1 od 29. juna 2011. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

Obavještenje po Javnom pozivu broj 3645/1 od 29. juna 2011. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

29.07.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-54/33 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-54/33 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

29.07.2011.

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom sa Akcionim planom, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 29. juna 2011. godine