Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

08.02.2012.

LISTA KANDIDATA koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela i Programa rada Vlade Crne Gore za 2012. godinu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

07.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija konstatovala je da se po javnom pozivu od 18. januara 2012. godine za izradu ovog akta, nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

07.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija konstatovala je da se po javnom pozivu od 13. januara 2012. godine za izradu ovog akta, nije prijavila nijedna nevladina organizacija...

06.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po javnom pozivu objavljenom 11. januara 2012. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, Predloga uredbe o djelatnostma za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh...

03.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini konstatovala je da se po javnom pozivu od 11.01.2012. godine, nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini, nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

01.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha

18.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija

16.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima...

16.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu...

13.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija...