Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o djelatnostima za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh, Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz s

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o djelatnostima za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh, Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora i Predloga pravilnika o bližem sadržaju dozvole o emisijama

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija i vođenju evidencije o proizvodnji i potrošnji supstanci koje doprinose prekogr

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija i vođenju evidencije o proizvodnji i potrošnji supstanci koje doprinose prekograničnom zagađenju

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

16.11.2011.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA NVO SEKTOROM U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, ŽABLJAK, 31. OKTOBRA 2011.G.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA NVO SEKTOROM U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, ŽABLJAK, 31. OKTOBRA 2011.G.

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u saradnji sa NVO Green Home, na Žabljaku je održan sastanak - konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija u oblasti životne sredine, u susret obavezama koje nam predstoje nakon dobijanja datuma za pregovore sa EU...

22.09.2011.

OBAVJEŠTENJE

Po Javnom pozivu od 31.08.2011.godine, upućen nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju bezbjedonosnog lista.

13.09.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i prekursore ozona

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i prekursore ozona

13.09.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

31.08.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju bezbjedonosnog lista.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju bezbjedonosnog lista.