Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

18.07.2011.

Lista kandidata za članove Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima, načinu utvrđivanja indikatora buke u životnoj sredini, akustičnim zonama i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke

Lista kandidata za članove Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima, načinu utvrđivanja indikatora buke u životnoj sredini, akustičnim zonama i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke

05.07.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju i načinu izrade Informacije o kvalitetu vazduha

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju i načinu izrade Informacije o kvalitetu vazduha

29.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom, sa Akcionim planom

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom, sa Akcionim planom

29.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

29.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

24.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima, načinu utvrđivanja indikatora buke u životnoj sredini, akustičnim zonama i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke...

06.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga odluke o obrazovanju Savjeta za Mehanizam čistog razvoja i Predloga uputstva o postupku i načinu rada, sadržaju i obliku obrazaca i drugih pitanja od značaja za rad Savjeta i Tehničkog operativnog tijela za Mehanizam čistog razvoja...

29.04.2011.

Javni poziv: Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela u Ministarstvu i Programa rada Vlade Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

20.10.2010.

Emisije MOJ GRAD MOJ DOM

Prva u nizu od ukupno 35 desetominutnih emisija Ministarstva uredjenja prostora i zaštite životne sredine u saradnji sa Atlas televizijom i NVO Expeditio emitovana je u petak 16. oktobra...