Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

06.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po javnom pozivu objavljenom 11. januara 2012. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna uredbe o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, Predloga uredbe o djelatnostma za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh...

03.02.2012.

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini konstatovala je da se po javnom pozivu od 11.01.2012. godine, nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini, nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

01.02.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha

18.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Liste klasifikovanih hemikalija, kao i Liste klasifikovanih hemikalija

16.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima...

16.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu...

13.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima, principima i načinu klasifikovanja, pakovanja i označavanja hemikalija...

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o djelatnostima za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh, Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz s

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o djelatnostima za koje se izdaje dozvola o emisijama zagađujućih materija u vazduh, Predloga pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora i Predloga pravilnika o bližem sadržaju dozvole o emisijama

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija i vođenju evidencije o proizvodnji i potrošnji supstanci koje doprinose prekogr

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o razmjeni informacija, pripremi nacionalnih inventara emisija i vođenju evidencije o proizvodnji i potrošnji supstanci koje doprinose prekograničnom zagađenju

11.01.2012.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama mjerenja i načinu izračunavanja nivoa buke u životnoj sredini