Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

11.08.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-3953/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-3953/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

29.07.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 3645/1 od 29. juna 2011. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

Obavještenje po Javnom pozivu broj 3645/1 od 29. juna 2011. godine nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

29.07.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-54/33 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-54/33 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

29.07.2011.

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom sa Akcionim planom, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 29. juna 2011. godine

29.07.2011.

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-3727/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga o bližem sadržaju i načinu izrade informacije o kvalitetu vazduha

Obavještenje po Javnom pozivu broj 07-3727/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga o bližem sadržaju i načinu izrade informacije o kvalitetu vazduha

20.07.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

18.07.2011.

Lista kandidata za članove Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima, načinu utvrđivanja indikatora buke u životnoj sredini, akustičnim zonama i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke

Lista kandidata za članove Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o graničnim vrijednostima, načinu utvrđivanja indikatora buke u životnoj sredini, akustičnim zonama i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke

05.07.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju i načinu izrade Informacije o kvalitetu vazduha

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju i načinu izrade Informacije o kvalitetu vazduha

29.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom, sa Akcionim planom

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom, sa Akcionim planom

29.06.2011.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja