Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama

21.09.2020.

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020 godinu

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020 godinu Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020 godinu

21.09.2020.

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

18.09.2020.

Analitičke kartice Ministarstva održivog razvoja i turizma

Analitičke kartice Ministarstva održivog razvoja i turizma

15.09.2020.

Rješenja - Slobodan pristup informacijama

Rješenja - Slobodan pristup informacijama

Rješenja - Slobodan pristup informacijama

01.09.2020.

Ugovori jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma

31.08.2020.

Popis automobila koje koristi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i izdati putni nalozi

Popis automobila koje koristi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i izdati putni nalozi

28.08.2020.

Obavještenja - Slobodan pristup informacijama

Obavještenja - Slobodan pristup informacijama

Obavještenja - Slobodan pristup informacijama

31.07.2020.

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

02.07.2020.

Plan nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

01.07.2020.

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima Ministarstva održivog razvoja i turizma