Manja slova Veća slova RSS

Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju

05.06.2017.

Program uredjenja prostora za 2017.godinu

Program uredjenja prostora za 2017.godinu Objavljeno je u Službenom listu broj 33/17 od 19.maja 2017.godine.

05.06.2017.

Izvjestaj o stanju uredjenja prostora u 2016.godini

Izvjestaj o stanju uredjenja prostora u 2016.godini Objavljeno je u Službenom listu broj 33/17 od 19.maja 2017.godine.

28.03.2017.

Izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma o radu i stanju u upravnim oblastima za 2016. godinu

Izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma o radu i stanju u upravnim oblastima za 2016. godinu

Izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma o radu i stanju u upravnim oblastima za 2016. godinu

09.09.2016.

Izvještaj o sprovođenju Strategije upravljanja hemikalijama 2015-2018. godine, za 2015. godinu

Izvještaj o sprovođenju Strategije upravljanja hemikalijama 2015-2018. godine, za 2015. godinu

Izvještaj o sprovođenju Strategije upravljanja hemikalijama 2015-2018. godine, za 2015. godinu

07.09.2016.

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2015. godini

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2015. godini

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2015. godini

25.04.2016.

Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2015.godini

Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2015.godini

25.04.2016.

Program uređenja prostora za 2016.godinu

Program uređenja prostora za 2016.godinu

28.03.2016.

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu

07.10.2015.

Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, za period jun-decembar 2014

Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, za period jun-decembar 2014

07.10.2015.

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2014. godini

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2014. godini