Мања слова Већа слова РСС
>

Регистар ризика и интерне процедуре Министарства одрживог развоја и туризма

Регистар ризика и интерне процедуре Министарства одрживог развоја и туризма
Датум објаве: 25.04.2017 12:59 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Регистар ризика

А 1.1 Интерно правило - процедура стварања уговорних обавеза
А 2.1 Интерно правило - процедура израде буџета
Б 1.1 Интерно правило - процедура контроле и унутрасње ревизије
Б 2.1 Интерно право - процедура планирања активности унутрасње ревизије
Б 3.1 Интерно правило - процедура самопроцене и працења система финансијског управљања и контрола
Ц 1.1 Интерно правило - процедура књиговодства
Ц 3.1 Интерно правило - процедура благајницког пословања
Д 1.1 Интерно правило - процедура поступка јавне набавке
Д 2.1, 2.2, 2.3 Интерна правила - процедуре поступка јавних набавки
Е 1.1 Интерно правило - процедура подрске министру
Е 2.1, 2.2 Интерна правила - процедуре водења управних поступака
Е 3 Интерно правило - процес запосљавања
Е 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Интерна правила - процедуре канцеларијског и архивског пословања
Е 6.1, 6.2 Интерна правила - процедуре одобравања струцног усаврсавања
Г 1.1 Интерно правило - процедура обрацуна зарада
Г 2.1 Интерно правило - процедура о условима и нацину користења слузбених возила и потросњи горива
Х 1.1, 1.2, 1.3 Интерна правила - процедуре издавања услова и дозвола у области градевинарства
Х 2.1, 2.2 Интерна правила - процедуре израде и контроле планских докумената
Х 3.1, 3.2 Интерна правила - процедуре израде и надзора закона и прописа
Х 4.1, 4.2 Интерна правила - процедуре медјународне сарадње
Х 5.1, 5.2 Интерна правила - процедуре релизације сратеских докумената у туризму туризму
Х 6.1, 6.2 Интерна правила - процедуре издавања одобрења у туризму
И 1.1 Интерно правило - процдура годисњег пописа имовине и обавеза
И 2.1 Интерно правило - процедура евиденције државне имовине
Ј 1.1 Интерно правило - процедура працења пројеката