Мања слова Већа слова РСС

Слободан приступ информацијама

22.05.2013.

Буџет Министарства одрживог развоја и туризма за 2012. годину

Буџет Министарства одрживог развоја и туризма за 2012. годину

21.05.2013.

Завршни рачун Министарства одрживог развоја и туризма за 2011. годину

Завршни рачун Министарства одрживог развоја и туризма за 2011. годину

16.05.2013.

Програм уређења простора за 2013 годину

Програм уређења простора за 2013 годину

16.05.2013.

Извјештај о стању уређења простора за 2012 годину

Извјештај о стању уређења простора за 2012 годину

05.04.2013.

Програм рада Министарства одрживог развоја и туризма за 2013. годину

Програм рада Министарства одрживог развоја и туризма за 2013. годину

05.04.2013.

Извјештај о раду и стању у управним областима у 2012. години Министарства одрживог развоја и туризма

Извјештај о раду и стању у управним областима у 2012. години Министарства одрживог развоја и туризма

30.12.2012.

Рјешења о слободном приступу информацијама за 2012. годину

Рјешења о слободном приступу информацијама за 2012. годину

04.12.2012.

Централни туристички регистар

На основу члана 125 Закона о туризму („Службени лист ЦГ“, број 61/10) Министарство одрживог развоја и туризма донијело је Правилник о изгледу, садржају и начину вођења Централног туристичког регистра. Централни туристички регистар садржи податке и води се на начин утврђен овим правилником...

15.05.2012.

Извјештај о раду и стању у управним областима у 2011. години Министарства одрживог развоја и туризма

Извјештај о раду и стању у управним областима у 2011. години Министарства одрживог развоја и туризма

26.12.2011.

Рјешења о слободном приступу информацијама за 2011. годину

Рјешења о слободном приступу информацијама за 2011. годину