Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama

21.02.2014.

Statistika za slobodan pristup informacijama za 2013. godinu

Statistika za slobodan pristup informacijama za 2013. godinu

21.02.2014.

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

21.02.2014.

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom – rješenja o slobodnom pristupu informacijama

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom – rješenja o slobodnom pristupu informacijama

27.01.2014.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

14.01.2014.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

31.12.2013.

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2013. godinu

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2013. godinu

31.12.2013.

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2013. godinu

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2013. godinu

23.12.2013.

Informacije o konkursima za zaposlenje

Informacije o konkursima za zaposlenje

03.12.2013.

Izvještaj o primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata na nivou lokalnih uprava o primjeni sistema "jedan salter"

Izvještaj o primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata na nivou lokalnih uprava o primjeni sistema "jedan salter"

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...