Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama

21.02.2014.

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

21.02.2014.

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom – rješenja o slobodnom pristupu informacijama

Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom – rješenja o slobodnom pristupu informacijama

27.01.2014.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

14.01.2014.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2014. godinu

31.12.2013.

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2013. godinu

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2013. godinu

31.12.2013.

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2013. godinu

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2013. godinu

03.12.2013.

Izvještaj o primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata na nivou lokalnih uprava o primjeni sistema "jedan salter"

Izvještaj o primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata na nivou lokalnih uprava o primjeni sistema "jedan salter"

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

23.05.2013.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma sa obrazloženjem za 2013. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma sa obrazloženjem za 2013. godinu

22.05.2013.

Završni račun Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2012. godinu

Završni račun Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2012. godinu