Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti turizma

Datum objave: 17.01.2018 08:25 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


ZAKONI

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu
Zakon o turistickim organizacijama
Zakon o boravisnoj taksi
Zakon o skijalistima
Zakon o planinskim stazama
Zakon o raftingu

 

UREDBE

Uredba o visini boravišne takse za plovne objekte nautičkog turizma
Uredba o minimalno-tehničkim uslovima, načinu, sredstvima i opremi za pružanje pojedinih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti
Uredba o obliku, sadržaju,načinu vodjenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa
Uredba o izmjeni Uredbe o obliku, sadržaju_načinu vođenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa

 

PRAVILNICI


Pravilnik o obrascu i načinu vođenja knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj
Pravilnik o načinu podnošenja prijave i odjave turista i sadržaju i načinu vođenja evidencije
Pravilnik o blizim uslovima za klasifikaciju, obiljezavanje i sigurnosti ski staza
Pravilnik o izmjeni pravilnika o turističkim lokalitetima na kojima važi poseban režim rada turističkih vodiča
Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja zvanja počasnog turističkog vodiča
Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra
Pravilnik o kriterijumima za razvrstavanje planinskih staza
Pravilnik o minimalno-tehnickim uslovima u pogledu opreme i uredjenja poslovnica turistickih agencija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova 
Pravilnik o obliku, dimenzijama i sadržaju turističke signalizacije planinskih staza
Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog animatora
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o programu obuke, načinu polaganja stručnog ispita, sadržaju, izgledu i načinu izdavanja licence za planinskog vodiča
Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se placa clanski doprinos turistickim organizacijama
Pravilnik o sadržaju i izgledu licence za obavljanje djelatnosti turističke agencije
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjena registara planinskih staza u Crnoj Gori
Pravilnik o uslovima u pogledu uredjenosti i izgradjenosti kupalista na rijekama i jezerima
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku izbora domacina za odrzavanje planinskih staza
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku kategorizacije planinskih staza prema zahtjevnsti
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku klasifikacije planinskih staza prema namjeni
Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova
Pravilnik o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji
Pravilnik o uslovima, koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta
Pravilnik o ispitnom programu za poslovođu turističke agencije, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja ispita
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu postavljanja signalizacije na skijalištu
Pravilnik o bližim kriterijumima za kategorizaciju turističkih mjesta
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, sadržaju i obliku obrasca prijave i načinu vođenja registra za pružanje usluga u objektima zatvorenog tipa
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za pokretne objekte
Pravilnik o objavljivanju međunarodnih sportskih pravila (FIS pravila)
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca i načinu vođenja popisa gostiju
Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, načinu izdavanja i upotrebe značke turističkog inspektora
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog pratioca
Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog vodiča 
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i načinu kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge u seoskom domaćinstvu 
Pravilnik o programu, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča

 

 

 

ODLUKE

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini
Odluka o Nacionalnoj mreži planinskih staza
Odluka o utvrdjivanju prioritetnih turistickih lokaliteta

 

RJEŠENJA

Rješenje o određivanju kategorije turistickog mjesta