Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области грађевинарства

Датум објаве: 13.11.2017 14:40 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Закони

Закон о грађевинским производима
Закон о планирању простора и изградњи објеката
Лаw он Спатиал Планнинг анд Цонструцтион оф Струцтурес

 

Уредбе

Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за националне паркове Црне Горе
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрзивог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Уреда о измјенама Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Уредба о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе

 

Правлиници

Правилници донешени на основу Закона о планирању простора и изградњи објеката

Правилник о облику и изгледу табле за грађење објеката
Правилник о обрасцима захтјева пријава и изјава у поступку изградње објеката
Правилник о обрасцу за издавање урбанистичко-техничких услова
Правилник о техничким захтјевима за спрегнуте конструкције од челика и бетона
Правилник о начину обрачуна површине и запремине објеката
Правилник о близим условима и нацину прилагодјавања објекта за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о нацину израде, размјери и близој садрзини техницке документације
Правилник о садржају елабората енергетске ефикасности зграда
Правилник о начину вршења ревизије идејног и главног пројекта
Правилник о садржају елабората о припремним радовима
Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора
Правилник о начину вођења и садржини грађевинског дневника, грађевинске књиге и књиге инспекције
Правилник о начину вршења техничког прегледа
Правилник о садржини и начину осматрања тла и објеката у току грађења и употребе
Правилник о ближем садржају и начину вођења Регистра техничке документације и извјештаја о ревизији
Правилник о звучној заштити зграда
Правилник за алуминијумске конструкције
Правилник за зидане конструкције
Правилник за дрвене конструкције
Правилник за челичне конструкције
Правилник за бетонске конструкције
Правилник о техничким својствима за димњаке у објектима

 

 

Правилници донешени на основу Закона о грађевинским производима

Правилник о класификацији грађевинских производа у односу на њихове реакције и отпорности на пожар
Правилник о облику и садржају документа о техничкој оцјени и начину вођења евиденције издатих докумената о техничкој оцјени грађевинског производа
Правилник о начину означавања грађевинског производа
Правилник о начину израде документа о оцјени грађевинског производа и садржају и начину вођења евиденције издатих докумената о оцјени
Правилник о грађевинским производима
Правилник о ближим условима за издавање и укидање именовања тијела за оцјену и провјеру и садржају и начину вођења евиденције издатих и укинутих именовања за вршење оцјене и провјере постојаности својстава грађевинског производа
Правилник о ближим условима за именовање и укидање именовања правног лица за техничку оцјену и издавање документа о оцјени за грађевинске производе
Правилник о садржају система оцјене грађевинског производа
Правилник о изгледу и садржају изјаве о својствима грађевинског производа

 

Обрасци

Обрасци у складу са Правилником о начину израде, размјери и ближој садржини техничке документације
1. образац чл.12 тачка 1. - насловна страна
1а. образац чл.12 тачка 1. - насловна страна
2. образац чл.12 тачка 8. - подаци о пројектантима
3. образац цл.12 тацка 11. - о усагласености одговорни пројектант.доцx
4. образац чл.12 тачка 12. - образац о медјусобној усагласености техницке документације
5. образац чл.12 тачка 13. - ускладјеност са идејним пројектом
6. образац - статистика
7. образац чл.16 - заглавље графицка документација

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења ревизије идејног и главног пројекта
образац 1 - насловна страна
образац 2 - чл. 8 тацка 9 - Изјава врсиоца ревизије
образац 3 - стамбиљ

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења техничког прегледа
Образац 1 - изјава извођача радова
Образац 2 - изјава надзорног инжењера
Образац 3 - изјава водећег пројектанта