Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Datum objave: 13.11.2017 14:40 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Zakoni

Zakon o građevinskim proizvodima
Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata
Law on Spatial Planning and Construction of Structures

 

Uredbe

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
Ureda o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore

 

Pravlinici

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata
Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona
Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata
Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije
Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada
Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta
Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima
Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije
Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda
Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja Registra tehničke dokumentacije i izvještaja o reviziji
Pravilnik o zvučnoj zaštiti zgrada
Pravilnik za aluminijumske konstrukcije
Pravilnik za zidane konstrukcije
Pravilnik za drvene konstrukcije
Pravilnik za čelične konstrukcije
Pravilnik za betonske konstrukcije
Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u objektima

 

 

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o građevinskim proizvodima

Pravilnik o klasifikaciji građevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije i otpornosti na požar
Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenta o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu izrade dokumenta o ocjeni građevinskog proizvoda i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o ocjeni
Pravilnik o građevinskim proizvodima
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda
Pravilnik o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode
Pravilnik o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

 

Obrasci

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije
1. obrazac čl.12 tačka 1. - naslovna strana
1a. obrazac čl.12 tačka 1. - naslovna strana
2. obrazac čl.12 tačka 8. - podaci o projektantima
3. obrazac cl.12 tacka 11. - o usaglasenosti odgovorni projektant.docx
4. obrazac čl.12 tačka 12. - obrazac o medjusobnoj usaglasenosti tehnicke dokumentacije
5. obrazac čl.12 tačka 13. - uskladjenost sa idejnim projektom
6. obrazac - statistika
7. obrazac čl.16 - zaglavlje graficka dokumentacija

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta
obrazac 1 - naslovna strana
obrazac 2 - čl. 8 tacka 9 - Izjava vrsioca revizije
obrazac 3 - stambilj

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda
Obrazac 1 - izjava izvođača radova
Obrazac 2 - izjava nadzornog inženjera
Obrazac 3 - izjava vodećeg projektanta